Việt Thái: lốp xe ô tô, mâm xe ô tô, túi mềm flexitank, dịch vụ vận tải.

Dịch vụ vận tải

Cung cấp dịch vụ vận tải trong nước bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không và vận tải quốc tế.