Việt Thái: lốp xe ô tô, mâm xe ô tô, túi mềm flexitank, dịch vụ vận tải.
Hướng dẫn cách đọc thông số lốp xe cho tài xế

Hướng dẫn cách đọc thông số lốp xe cho tài xế

Những chỉ số quan trọng bằng chữ và số giúp người sử dụng mua và thay đúng loại lốp cũng như các điều kiện hoạt động phù hợp.