Việt Thái: lốp xe ô tô, mâm xe ô tô, túi mềm flexitank, dịch vụ vận tải.

Túi mềm Flexitank

Chuyên cung cấp các loại túi mềm Flexitank (Flexibag) dùng để chứa các loại chất lỏng không nguy hiểm như dầu cá, dầu máy…